به همت مرکز آموزش قوه قضائیه برگزارشد

آخرین پودمان آموزشی سال95 برای قضات

آخرین دوره پودمان های آموزشی برای قضات سراسر کشور در هتل هما برگزار شد.

به گزارش «قضاوت» یازدهمین دوره کارگاه‌های آموزشی برای قضات سراسر کشور به مدت ۴ روز در سالن مروارید هتل هما برگزار شد.

 در این دوره  که آخرین دوره آموزشی قضات در سال ۹۵ بود، ۷۵ قاضی محاکم کیفری ۲ از سراسر کشور حضور داشتند.

در این پودمان ویژه، مهارتهای ارتباطی (دکتر صفارینیا)، تحقیقات‌مقدماتی (دکتر رئیسی)، ساختار و صلاحیت محاکم(عابدی)، تعدد و تکرار(دکتر مصدق)، رسیدگی، صدور رأی و اعتراض آرا (دکتر طهماسبی)، کلاهبرداری(دکتر آقایی نیا) و نوآوریهای فقهی قانون مجازات اسلامی  (سلطانی)  در نظر گرفته شده بود.

لازم به توضیح است این پودمان‏‌های ویژه توسط مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شده  و از اولین دوره تاکنون قریب یکهزار قاضی دراین دورهها شرکت کردهاند. در پایان هر دوره قضات شرکتکننده گواهی نامه آموزشی دریافت میکنند.

* انتهای پیام/بر چسب ها