معاون منابع انسانی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خبرداد

برگزاری دوره تحلیلی قواعد مربوط به اقرار با حضور85قاضی

معاون منابع انسانی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره آموزش شغلی با موضوع بررسی خبر داد.

 

«عبدالرضا علیمحمدی» در گفت و گو با «قضاوت» اظهارکرد: در راستای تعالی و ارتقای سطح علمی و عملی قضات، دوره آموزش شغلی با موضوع بررسی تحلیلی قواعد مربوط برای قضات محاکم تجدیدنظر، محاکم حقوقی، دادرسان علی البدل و شوراهای حل اختلاف دادگستری استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه یکروزه ۸۵ نفر از قضات شاغل در حوزه های  قضایی استان چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

علیمحمدی یادآورشد: در این دوره دکتر اخلاقی به مباحثی از جمله تحلیل ادله اثبات و رابطه آنها با ادله اثبات حکم، اصول عملیه و قاعده منع تحصیل دلیل، ارکان و شرایط اقرار، اقسام اقرار (ساده، مقید، موصوف، مرکب و غیره)، آثار اقرار (الزام ناشی از اقرار، نسبی بودن اقرار و  قطع دعوی)   و ماهیت حقوقی اقرار پرداخت و جلسه به صورت بحث و تبادل نظر به پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات مبتلا به از طرف قضات و استاد ادامه یافت.

وی اضافه کرد: پس از اتمام دوره مذکور با نظرسنجی که از طریق فرم‌های ارزشیابی از شرکت‌کنندگان در دوره صورت پذیرفت اکثریت قضات شرکت کننده از اجرای همایش و موضوعات عنوان شده و مباحث مطروحه رضایت کامل داشته و خواهان و خواستار استمرار و تداوم اینگونه دوره های آموزشی با  حضور اساتید مجرب بودند.

 

* انتهای پیام/بر چسب ها