معاون منابع انسانی دادگستری کل استان لرستان تاکیدکرد

لزوم ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌های قضات

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان لرستان اظهارکرد: نقد سازنده اساس بهبود عملکرد سازمانی است.

به گزارش «قضاوت» وبه نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان لرستان، قاضی رحیم عزیزی در دوره آموزش بررسی جرایم ناشی از صدمات بدنی غیرعمدی که با حضور دادیار دیوان عالی کشور و ۱۰۳ نفر از قضات استان برگزار شد گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم روابط در سازمان در قالب نقش‌ها و هنجارهای فردی و اجتماعی نشأت می‌گیرد وهمچنین تعاملات بین سازمانی و درون سازمانی از ساختار روابط غیر رسمی و فرهنگ سازمانی منبعث می‎شود به ناچار هر فرد شاغل ایفاگر نقش‌هایی خواهد بود، بنابراین بسیاری از صاحبنظران معتقدند که از روابط رسمی، روابط غیر رسمی متعددی ممکن است به‏وجود آید.

وی ادامه داد: در این باره روند جامعه پذیری کارکنان شامل سه مرحله می‎شود؛ پیش از ورود، رویارویی و در نهایت شکل پذیری. این فرآیند تأثیر جامعه پذیری بر بهره وری، تعهد پذیری نسبت به اهداف، سبک تصمیم گیری‎ها و شیوه تکریم ارباب رجوع را مشخص می‎کند.

عزیزی ادامه‌داد: اجتناب کردن سازمان‌های بزرگ از داشتن افرادی که مرتبا نواقص سازمانی را گوشزد می‌کنند، عملی واقع بینانه است لیکن منطقی نیست که انتظار داشته باشیم افراد همه استانداردها و هنجارها را قبول داشته باشند.

معاون منابع انسانی دادگستری لرستان تاکید کرد: نقد سازنده اساس بهبود عملکرد سازمانی است و بهره گیری از نظام پیشنهادهای کارکنان در مدیریت منابع انسانی راهگشای روشنی خواهد بود و همچنین نحوه اجرای دستورات را اعتبار می‌بخشد، در این حالت دیگر مسئله دستورات آمرانه مطرح نیست بلکه پایبندی افراد به افکار سازمانی مطرح می‌شود، کارکنان در روند جامعه پذیری به خرد جمعی احترام می گذارند وآن را می پذیرند .وی خاطرنشان کرد: رضایت شغلی، علاقه و وفاداری به سازمان و بالندگی کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیران‌، متولی و مسئول‌آن هستند، شناسایی عوامل ایجاد رضایت و دلایل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدی درجهت اهداف یادشده، نقشی بسزا و چشمگیر دارد.

وی متذکر شد: یادگیری هنجارهای جدید و شرح شغل رسمی و انتظاراتی که اداره یا سرپرستان جدید واحد از افراد دارند با فرآیند جامعه پذیر مرتبط است. راهنمایی و گرفتن بازخورد از محیط و رفتار خود توسط همکاران، سرپرستان، زیردستان، ارباب رجوع وسایر افرادی که اعضای جدید به نوعی با آنها در تماس هستند کمک فراوانی به انطباق فرد با محیط کاری می‌کند و برداشت‌ها قطعا در بینش‌ها تأثیرات مستقیمی دارند بنابراین نقش آموزش کارکنان در برداشت و تلقی کارکنان از سازمان و اهداف سازمانی موثرترین اثر را دارد.

وی با بیان اینکه با تلاشهای اداره آموزش دادگستری لرستان شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌ها به قضات و کارمندان هستیم تصریح کرد: این مهم در بینش خدمت‌گزاری کارکنان در دوبعد رضایتمندی از شغل و تکریم ارباب رجوع بیشتر نمایان است.

* انتهای پیام/بر چسب ها