پیگیری اینترنتی پرونده‌های قضایی در اداره وایرلس هلند

مرکز تضمین داده در دستگاه قضای کشور هلند، برای پیگیری وضعیت پرونده‌ها در اینترنت «اداره وایرلس» را ایجاد کرده که خدمات آن ساعت کاری انعطاف‌پذیر، امکان دورکاری و ارائه آسان اطلاعات به اصحاب دعواست.

به گزارش پایگاه خبری قضاوت؛ شورای قضایی و دادستانی عمومی هلند در حال حاضر، در حال کار روی یک سامانه جدید آموزشی است. به عبارت بهتر، این سامانه‌ها با هدف تضمین کیفیت امر قضا در حال و آینده، مکمل سیستم آموزشی فعلی هستند. سازمان آموزش قوه قضائیه وظیفه طراحی سامانه قضات را به عهده داشته و در طراحی سامانه دادستانی هم نقش مشورتی داشته است.

این سامانه‌های آموزش در دوره‌های آموزشی قضات به کار می‌روند و قرار بود نخستین گروه کارآموزان قضاوت از آوریل ۲۰۱۴ با این سامانه آموزش ببینند.

در مورد سازمان آموزش باید اضافه کرد که این سازمان سالیانه صدها دوره آموزشی برای قضات برگزار می‌کند و محلی برای تبادلات علمی قضات و دادستان‌ها است. همان گونه که عنوان شد، شرکت در این دوره‌ها برای قضات اجباری بوده ضمن اینکه شرکت در بعضی از دوره‌ها برای وکلا هم آزاد است.

در واقع، سازمان آموزش با نزدیک کردن دانش و تجربه قضات و جذب قویترین نیروها به عنوان مدرس، سعی در پر کردن فاصله میان تئوری و عمل دارد.

باید از دیگر سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه یعنی مرکز خدمات فناوری اطلاعات یاد کرد، که با توجه به نیاز مبرم قوه قضائیه به تبادل اطلاعات در فضای مجازی تأسیس شده است. در همین راستا، برنامه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ قوه قضائیه مقرر کرده است که شکات و خواهان‌ها و نمایندگان حقوقی آنها می‌توانند دادخواست و نسخه های خود را در حوزه‌های حقوقی، اداری و کیفری به شیوه الکترونیکی تقدیم کنند.

همچنین مرکز تضمین داده به منظور پیگیری وضعیت پرونده‌ها در اینترنت «اداره وایرلس» را ایجاد کرده که خدمات آن شامل ساعت کاری انعطاف‌پذیر، امکان دورکاری و ارائه آسان اطلاعات به اصحاب دعوا است. تمامی این امور نیازمند خدمات قابل اطمینان فن آوری اطلاعات است که این مرکز مسئول انجام آن است.

* انتهای پیام/