با حضور قضات استان گلستان برگزار شد

کارگاه آموزش عملی رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان‌گلستان از برگزاری کارگاه آموزش عملی رسیدگی به پرونده‌های اعضای شورای حل اختلاف این استان خبرداد.

«علی غلامی» در گفت وگو با«قضاوت» در این باره اظهارکرد: کارگاه آموزش عملی رسیدگی به پرونده‌های اعضای شورای حل اختلاف شهرستان بندرترکمن با حضور رئیس حفاظت واطلاعات، معاون رئیس کل درامورشوراهای حل اختلاف استان گلستان و همچنین رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن برگزار شد.

وی افزود: رئیس حفاظت واطلاعات دادگستری کل استان گلستان، درخصوص مباحث مربوط به حفاظت واطلاعات در شوراهای حل اختلاف، نحوه صدورگواهی انحصار وراثت و نحوه تعیین سهام خصوصاً دربین اهل سنت و نحوه اخذ رونوشت ازپرونده‌های مورد رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف، نکاتی را ارائه داد.

به گفته وی؛ صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی وشخصی درشوراهای حل اختلاف، پرونده مطالبه وجه چک ونحوه رسیدگی به آن، نحوه نگارش درشوراهای حل اختلاف، نحوه تنظیم گزارش اصلاحی، تأمین دلیل ونحوه اجرای آن، صدورقرارکارشناسی، مطالبه اجورمعوقه و ابلاغ واقعی و قانونی، از سایر مطالب مطرح و بررسی شده در این  کارگاه بود. غلامی درباره روش تدریس در این کارگاه هم خاطرنشان کرد: در این کارگاه پرونده‎های حین رسیدگی با حضور همه قضات شورای حل اختلاف بررسی شد.

 

 

* انتهای پیام/بر چسب ها