آخرین اخبار حقوقی و قضایی

معرفی کتاب؛ تحقیقات قضایی

در مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی؛ پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین در قوه قضاییه، نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی و ... بررسی شده است.

دسته بندی : انتشارات

جذب 800 قاضی در انتظار تصویب مجلس

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: جذب 800 قاضی را در برنامه‌ داریم که امیدواریم مجلس موضوع را تصویب کند و اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

چاپ 18 عنوان کتاب از مجموعه درسنامه‌ها

همگام با اهداف پودمان‎های دوره کارآموزی قضایی 18 عنوان کتاب از مجموع 51 عنوان کتاب‌ «درسنامه دوره‌های آموزشی» توسط مرکز آموزش قوه قضائیه به چاپ رسید.

معرفی کتاب؛ مهارت های مصالحه و مذاکره در اجتماع

در این کتاب مشخصات برنامه آموزشی، ارتباطات بین فردی، تعارض، میانجیگری و اقناع را می خوانید.

معرفی کتاب؛ ارزیابی نظام های قضایی اروپا

کتاب ارزیابی نظام های قضایی اروپا در هجده بخش به ارزیابی جامع در برگیرنده کلیه نهادها و دست اندرکاران بخش قضایی، اعم از قضایی و غیرقضایی می‌پردازد.

معرفی کتاب؛ تحقیقات قضایی

در مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی؛ پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین در قوه قضاییه، نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی و ... بررسی شده است.

معرفی‌کتاب؛راهبردهای توسعه قوه قضائیه در بیانات رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی

کتاب راهبردهای توسعه قوه قضائیه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شد.